Το Πανεπιστήμιο Πατρών, με ανακοίνωσή του ενημερώνει πως «η Βιβλιοθήκη και Υπηρεσία Πληροφόρησης» εξασφάλισε δωρεάν δοκιμαστική πρόσβαση στα ηλεκτρονικά περιοδικά του University of Chicago Press.

Ανάμεσα στα ηλεκτρονικά περιοδικά του διαθεματικού αυτού πανεπιστημιακού εκδοτικού οίκου μπορεί κάποιος να βρει τα Classical Philology, The Elementary School Journal, Ethics, The Journal of Geology, Journal of Labor Economics, The Journal of Law and Economics, Philosophy of Science, Schools: Studies in Education, κ.α. Η πρόσβαση ισχύει μέχρι τις 8 Ιουλίου.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε στο σύνδεσμο: https://library.upatras.gr/news/chicagopress

  • Δωρεάν Πρόσβαση σε Πηγές – Ημερολόγιο Υπενθυμίσεων

Στον καιρό της πανδημίας και της έναρξης της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης η Βιβλιοθήκη και Υπηρεσία Πληροφόρησης παρείχε ευκαιρίες πρόσβασης σε ηλεκτρονικό περιεχόμενο, οι οποίες όμως ήταν παροδικές και όχι μόνιμες. Για να διευκολυνθεί το έργο των ερευνητών και να μη χαθεί χρόνος για αυτές τις ευκαιρίες, η Β.Κ.Π. έχει ομαδοποιήσει τις πηγές ανά ημερομηνία τερματισμού της δωρεάν πρόσβασης. Το ημερολόγιο αυτό διατίθεται σε μορφή Google Calendar, ώστε να το ενσωματώσει κάποιος στη διαδικτυακή του έκδοση ή να το «κατεβάσει» ως iCal αρχείο για εφαρμογές προγραμματισμού.

Περισσότερες πληροφορίες στη διεύθυνση: https://library.upatras.gr/news/accessexpirycalendar