Ο υπουργός Επικρατείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυριάκος Πιερρακάκης ήταν καλεσμένος στο στούντιο τηλεοπτικές εκπομπής και αναφέρθηκε στο ζήτημα των νέων ταυτοτήτων.

Μεταξύ άλλων γνωστοποίησε ότι «…ο σχετικός διαγωνισμός θα έχει «σηκωθεί» από το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, πριν από το τέλος του έτους και στόχος είναι μέσα στο 2021, να έχουμε τις νέες ταυτότητες».

Στη συνέχεια ο κ. Πιερρακάκης θέλοντας να εξηγήσει πώς θα είναι αυτές οι νέες ταυτότητες ο υπουργός Επικρατείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, έφερε ως παράδειγμα αυτές που χρησιμοποιούν οι πολίτες στην Εσθονία. Πρόσθεσε δε ότι θα μοιάζουν με τα σημερινά διπλώματα οδήγησης.

Τα χαρακτηριστικά:

Σύμφωνα με τα νέα πρότυπα ασφαλείας, οι νέες ταυτότητες πρόκειται να:

Φτιάχνονται σε ένα ενιαίο φορμάτ πιστωτικής κάρτας

Περιλαμβάνουν μία ειδική λωρίδα αναγνώσιμη από μηχανήματα

Ακολουθούν τις βασικές προδιαγραφές ασφαλείας που θέτει ο ICAO (International Civil Aviation Organisation)

Περιλαμβάνουν επίσης φωτογραφία και δαχτυλικά αποτυπώματα του κατόχου, αποθηκευμένα σε ψηφιακή μορφή, αυτής ενός ανέπαφου τσιπ

Δείχνουν τον κώδικα της χώρας του κράτους – μέλους που τις εκδίδει, μέσα σε μία σημαία της Ε.Ε.

sportime.gr