«Μένουμε Σπίτι – Μένουμε Δυτική Ελλάδα»: Βρείτε στην ιστοσελίδα της Π.Δ.Ε. την υπηρεσία που έχετε ανάγκη και τηλεφωνείστε χωρίς δεύτερη σκέψη!

Προστατεύουμε τον εαυτό μας! Προστατεύουμε τον συνάνθρωπό μας! Η καλύτερη προστασία είναι η πρόληψη!