Νέος πρέσβης της Ελλάδας στην Τουρκία

Ο Μιχάλης Διάμεσης ορίστηκε ως ο νέος πρέσβης της Ελλάδας στην Τουρκία.

Ο Μιχάλης Διάμεσης, γνώριμος των διεθνών ζητημάτων, έχει διατελέσει στο παρελθόν και πρέσβης της Ελλάδας στην Αίγυπτο.