Μόνο με συντονισμένες προσπάθειες και μεθοδευμένες κινήσεις μπορούμε πλέον να το πετύχουμε.

Όποιος πίστεψε ότι θα γίνει ήρωας, κινούμενος και ενεργώντας ατομικά, εκτέθηκε και τον εξέθεσαν.

Τα υπόλοιπα είναι γνωστά.

Τώρα χρειάζεται σοβαρότητα και ομόνοια.

Και κυρίως συγκεκριμένο αίτημα προς ευήκοα ώτα.

Η ευκαιρία είναι εδώ διότι η κ. Κεραμέως έχει τις γνώσεις, την πολιτική βούληση και την προϊστορία (λόγω πατρός). It’s Timing….