Από τις 08/10/2019 έως τις 09/10/2019 ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. πραγματοποίησε τις παρακάτω πληρωμές ύψους 3.241.452,56 €.

Οι πληρωμές αφορούν σε δράσεις και προγράμματα όπως δασώσεις, ελαιουργικοί φορείς, ομάδες τοπικής δράσης leader, διανομή και επιχειρησιακά προγράμματα φρούτων, προώθηση προϊόντων σε τρίτες χώρες, μελισσοκομικά προγράμματα, νέοι αγρότες, αναδιάρθρωση αμπελώνων κ. ά.

Αναλυτικά το σχετικό αρχείο του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. εδώ.