Από τις 21/10/2019 έως τις 22/10/2019 ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. πραγματοποίησε τις παρακάτω πληρωμές ύψους 788.893,22 €.

Οι πληρωμές αφορούν 271 δικαιούχους και είναι για το μέτρο της νιτρορύπανσης, τους γενετικούς πόρους, δασώσεις, μεταφορικά, δωρεάν διανομή γάλακτος κ.ά.

Αναλυτικά το σχετικό αρχείο του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. εδώ.