Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.: Πληρωμή 1,58 εκατομμυρίων ευρώ

Από τις 07/05/2020 έως τις 08/05/2020 ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. πραγματοποίησε πληρωμές ύψους 1.584.110,17 €.

Οι πληρωμές αφορούν σε προγράμματα μελισσοκομίας, δασώσεις, leader, μακροχρόνια παύση γαιών, νέους αγρότες, γενετικούς πόρους κτλ.

Αναλυτικά το σχετικό αρχείο του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. ΕΔΩ.