Σύσκεψη Διοικούσας Επιτροπής Δικτύου Πολιτών «ΙΘΑΚΕΣ» την επόμενη Παρασκευή, 18 Οκτωβρίου 2019 στις 19:30 στο Κέντρο Εικαστικής Παρέμβασης «ΙΘΑΚΕΣ», Αγίου Χριστοφόρου 35 30131

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

  • ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΕΛΙΚΗΣ ΜΟΡΦΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ
  • ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕΛΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ
  • ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ
  • 1Η  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ – ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ – ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
  • ΛΟΙΠΑ ΕΓΓΡΑΦΑ – ΑΝΑΦΟΡΕΣ