Από τις 11/12/2019 έως τις 12/12/2019 ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. πραγματοποίησε τις παρακάτω πληρωμές ύψους 20.761.390,06 ευρώ.

Ο συνολικός αριθμός των δικαιούχων είναι 2.379 παραγωγοί, εκ των οποίων οι 1.997 πληρώθηκαν για τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα των Μικρών Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων. Οι υπόλοιπες πληρωμές αφορούν σε δράσεις όπως η βιολογική γεωργία, οι γενετικοί πόροι, δωρεάν διανομή φρούτων, ομάδες τοπική δράσης leader κ.ά.

Αναλυτικά το σχετικό αρχείο του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. εδώ.