Η Πυροσβεστική Υπηρεσία Αγρινίου μετά από αίτημα του «Κ» δημοσιεύει τα συνολικά στοιχεία για τα συμβάντα στα οποία επιχείρησε κατά τους μήνες Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουστο του έτους 2019 στην εδαφική της περιφέρεια.

Κατά τη διάρκεια των μηνών Ιούνιος, Ιούλιος και Αύγουστος 2019 καταγράφηκαν συνολικά 304 συμβάντα, τα οποία έχουν ως εξής:

•     178 πυρκαγιές
•     33 επεμβάσεις σε ανελκυστήρα
•     42 παροχές βοήθειας
•     51 αγροτοδασικές πυρκαγιές

Αναλυτικά: 

Για τον μήνα ΙΟΥΝΙΟ  η Πυροσβεστική Υπηρεσία Αγρινίου κλήθηκε σε 87 συμβάντα από τα οποία τα:

50 ήταν σε αστικές πυρκαγιές
6 επεμβάσεις σε ανελκυστήρες
15 παροχές βοηθείας και
16 Αγροτοδασικές πυρκαγιές

Για τον μήνα ΙΟΥΛΙΟ κλήθηκε σε 103 συμβάντα:
57 ήταν σε αστικές πυρκαγιές
13 επεμβάσεις σε ανελκυστήρες
16 παροχές βοηθείας και
17 Αγροτοδασικές πυρκαγιές

Για τον μήνα ΑΥΓΟΥΣΤΟ κλήθηκε σε 114 συμβάντα:

71 ήταν σε αστικές πυρκαγιές
14 επεμβάσεις σε ανελκυστήρες
11 παροχές βοηθείας και
18 Αγροτοδασικές πυρκαγιές

kainourgiopress.blogspot.com