Η Πυροσβεστική Υπηρεσία Αγρινίου μετά από αίτημα του «Κ» γνωστοποιεί τα συνολικά στοιχεία συμβάντων για το μήνα Ιανουάριο 2019 και για όλη την εδαφική της περιφέρεια. Κατά την διάρκεια μηνός Ιανουαρίου 2019 κλήθηκε σε 95 συμβάντα.

Ειδικότερα:

65 ήταν αστικές πυρκαγιές

7 επεμβάσεις σε ανελκυστήρες

23 παροχές βοηθείας.

 

kainourgiopress.blogspot.com