Πάνω από 1 εκατομμύριο είναι τα αυθαίρετα κτίσματα και τα κτίσματα με αυθαιρεσίες που έχουν αποκαλυφθεί μέσω των δηλώσεων που έχουν υποβάλλει οι μηχανικοί στο πληροφοριακό σύστημα του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος για την υπαγωγή στους νόμους «τακτοποίησης». Πάνω από 250.000 είναι τα αυθαίρετα που δεν είχαν καμία άδεια.

Σύμφωνα με ενημέρωση του ΤΕΕ μέχρι σήμερα έχουν εκδοθεί συνολικά 1.649.589 βεβαιώσεις μεταβιβάσεις για ακίνητα από το πληροφοριακό σύστημα, ενώ τα κτίρια με αυθαιρεσίες ανέρχονται σε 1.073.305.  Σε οριστική υπαγωγή βρίσκονται 511.087 ακίνητα με αυθαιρεσίες ενώ ακόμη 16.125 έχουν περαιώσει τις διαδικασίες που προβλέπει ο νόμος 4495/2017.

Το 25% των κτισμάτων αφορά ακίνητα χωρίς καμία οικοδομική άδεια ενώ το 75% αφορά αυθαιρεσίες σε κτίσματα με οικοδομική άδεια. Λόγω της πρόβλεψης του Νόμου να επιβαρύνονται όσα αυθαίρετα δεν έχουν καμία προηγούμενη έκδοση αδείας τα αντίστοιχα ποσοστά επιβαρύνουν περισσότερο τις αντίστοιχες δηλώσεις, οπότε σε κτίσματα χωρίς οικοδομική άδεια αντιστοιχεί το 28% των προστίμων, ενώ σε κτίσματα με οικοδομική άδεια το 72% των προστίμων, περίπου.

Παράλληλα τρεις στις 10 δηλώσεις αφορούν ακίνητα εκτός σχεδίου. Λόγω της πρόβλεψης του Νόμου τα πρόστιμα σε εκτός σχεδίου είναι σημαντικά υψηλότερα οπότε στην κατανομή των προστίμων παρουσιάζεται η εικόνα το μισό περίπου του συνολικού ύψους των προστίμων να αφορά ακίνητα εκτός σχεδίου και το άλλο μισό των προστίμων να αφορά ακίνητα εντός σχεδίου.

Σημειώνεται ότι τα έσοδα του κράτους και από τους τρεις νόμους «τακτοποίησης» (ν. 4014/2011 – ν. 4178/2013 και ν. 4495/2017) στα τέλη Σεπτεμβρίου ανέρχονταν στα 2,17 δισ. ευρώ περίπου. Τα στοιχεία αυτά δίνονται από  το ΤΕΕ με αφορμή την επικείμενη προθεσμία της 8ης Οκτωβρίου 2018 για τις δηλώσεις αυθαιρέτων και πληρωμές των αντίστοιχων παραβόλων και προστίμων του νόμου 4495/2017 με έκπτωση 20%.

«Οι νόμοι αυθαιρέτων – 4178 και 4495 – έδωσαν διέξοδο τακτοποίησης σε όλες σχεδόν τις αυθαίρετες κατασκευές και ως εκ τούτου η ένταξη ενός κτίσματος αποτελεί ευκαιρία οριστικής λύσης για τους πολίτες ώστε να αποκτήσουν αδέσμευτη χρήση των ακινήτων τους και να μην επαπειλούνται με την υποβολή δυσβάκτακτων προστίμων», σημειώνει ο πρόεδρος του ΤΕΕ κ. Γιώργος Στασινός προσθέτοντας ότι «το ΤΕΕ και οι μηχανικοί κάνουν τη δουλειά τους για να γυρίσει η χώρα σελίδα στο θέμα των αυθαιρέτων και της οικοδομής γενικότερα».

Αναλυτικά τα στοιχεία των ενεργών δηλώσεων: 

Σημειώνεται ότι οι δηλώσεις «Σε επεξεργασία» δεν έχουν υποβληθεί ακόμα και δεν έχουν προκύψει για αυτές οι αντίστοιχες εντολές πληρωμής παραβόλου και ειδικού προστίμου. Εκ της διαφοράς, οι δηλώσεις για τις οποίες έχει υποβληθεί παράβολο είναι συνολικά (και για τους τρεις νόμους) 968.511 εκ των οποίων 165.872 βρίσκονται σε αρχική υποβολή.

Κώστας Κετσιετζής – insider.gr