Παράνομη διακίνηση ανθρώπων: Συμβαίνει δίπλα μας  

Η εμπορία ανθρώπων (Human Trafficking) είναι μια ιδιαίτερα επικερδής εγκληματική δραστηριότητα, συνιστά κατάφωρη παραβίαση των ανθρώπινων δικαιωμάτων και αποτελεί απειλή για την παγκόσμια ασφάλεια. 

Η εξάλειψη της εμπορίας ανθρώπων είναι οπωσδήποτε μια μακρόπνοη διαδικασία. Προϋποθέτει την αντιμετώπιση μιας σειράς γενεσιουργών αιτίων (όπως η ανισότητα μεταξύ των δύο φύλων, η φτώχεια, η έλλειψη σεβασμού των δικαιωμάτων των μειονοτήτων και η αδυναμία πρόσβασης σε εκπαίδευση και υγειονομική περίθαλψη) και την εξάρθρωση εγκληματικών δικτύων. 

Η εμπορία ανθρώπων είναι εκ φύσεως έγκλημα εν κρυπτώ, για το οποίο σπανίως υπάρχουν επαρκή και συγκρίσιμα στατιστικά στοιχεία. Οι διαστάσεις αυτού του εγκλήματος, όμως, είναι δραματικές.

Ο Ιατροδικαστής MD Ιάκωβος Γερούδης αναλαμβάνει ιδιωτικά υποθέσεις που αφορούν Ιατρική αμέλεια, Ποινικά εγκλήματα – Ασέλγεια, βιασμός, φόνος, σωματική κακοποίηση -, Τροχαία και εργατικά ατυχήματα κλπ. Ιατροδικαστική τεχνική συμβολή. Τηλ 6936438510

Απευθυνθήκαμε στον γνωστό ιατροδικαστή κ. Ιάκωβο Γερούδη, ο οποίος και μας εξηγεί ότι το Trafficking, δηλαδή η παράνομη διακίνηση και εμπορία ανθρώπων με σκοπό το οικονομικό κέρδος, η στρατολόγηση και η μετακίνηση των προσώπων εντός ή εκτός εθνικών συνόρων από άτομα που κάνουν κατάχρηση της εξουσίας ή της θέσης τους με πρόθεση να τους ωθήσουν σε αναγκαστική εκμετάλλευση, εμπορική ή άλλη, αποτελεί βάναυση και διαρκή καταπάτηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των αρχών της βιοηθικής και ανάλογα με τον σκοπό της διακρίνεται σε σεξουαλική εκμετάλλευση, δηλαδή εμπορία και διακίνηση ανθρώπων με σκοπό τον εξαναγκασμό τους σε σεξουαλικές πράξεις με χρηματικό ή μη χρηματικό αντάλλαγμα, σε εργασιακή εκμετάλλευση, δηλαδή εξαναγκασμό υπό συνθήκες βίας ή απειλής βίας σε εργασία ή υπηρεσία, σε εμπόριο οργάνων, δηλαδή σε καταναγκαστική απόσπαση τμημάτων οργάνων, ιστών ή κυττάρων από το σώμα ζώντος ανθρώπου με σκοπό την εκμετάλλευση/εμπορία τους και τέλος εμπορία παιδιών που μπορεί να περιλαμβάνεται στις τρεις προηγούμενες κατηγορίες εκμετάλλευσης αλλά και μπορεί να είναι υποχρεωτικός εξαναγκασμός τους σε συμμετοχή σε ένοπλες συγκρούσεις. 

Σύμφωνα με τον Ελληνικό ιστότοπο για την σωματεμπορία και το trafficking, η παράνομη διακίνηση και εμπορία ανθρώπων αποτελεί σήμερα το τρίτο μεγαλύτερο οργανωμένο έγκλημα, μετά την παράνομη διακίνηση ναρκωτικών και την εμπορία όπλων, ενώ υπολογίζεται ότι αποφέρει περίπου 25.7 δις ευρώ κάθε χρόνο, από τα οποία τα 22.6 δις προέρχονται από τη σεξουαλική εκμετάλλευση. 

Η Ελλάδα αποτελεί χώρα προορισμού και διέλευσης των θυμάτων παράνομης διακίνησης και εμπορίας ανθρώπων που εισέρχονται στην Ε.Ε. 

Εκτιμάται ότι περίπου 20.000 γυναίκες, μεταξύ των οποίων και 1.000 κορίτσια ηλικίας 13 – 15 ετών, είναι θύματα σεξουαλικής εκμετάλλευσης στην Ελλάδα. 

Παγκοσμίως το φαινόμενο εμφανίζεται σε σημαντικούς αριθμούς και συνδέεται άμεσα με την παράνομη μετανάστευση, αλλά και τους πολέμους και τις ανθρωπιστικές και οικονομικές κρίσεις, με αποτέλεσμα 27.000.000 σύγχρονους δούλους, 20.900.000 θύματα αναγκαστικής εργασίας, συμπεριλαμβανομένης της σεξουαλικής εκμετάλλευσης, 14.200.000 θύματα εργασιακής εκμετάλλευσης σε τομείς όπως οι αγροτικές καλλιέργειες, οι κατασκευές, η οικιακή εργασία και η βιομηχανική παραγωγή, 4.500.000 θύματα σεξουαλικής εκμετάλλευσης, 5.500.000 παιδιά θύματα εμπορίας για σεξουαλική εκμετάλλευση ή μαύρη εργασία, 127 χώρες να αποτελούν χώρες προέλευσης θυμάτων σεξουαλικού trafficking προς 137 χώρες προορισμού. 

Ο Ιατροδικαστής, όπως μας εξηγεί ο κ. Ιάκωβος Γερούδης,  οφείλει να ενημερώνει τις αρχές και να προλαμβάνει το φαινόμενο σε συνεργασία με άλλους ειδικούς, όπως οι ψυχίατροι και οι παιδοψυχολόγοι, αλλά και οι παιδίατροι που αποτελούν την ομάδα ιατρών που πρώτη αναγνωρίζει το φαινόμενο, τηρώντας τους κανόνες ιατρικής δεοντολογίας και ηθικής.

Αθανασία Παπαδημητρίου