Η Δημοτική Αρχή υλοποιεί πρόγραμμα παρεμβάσεων στους αύλειους χώρους των σχολείων του Δήμου. Μέχρι σήμερα έχουν γίνει ολοκληρωμένες παρεμβάσεις σε 10 σχολεία. Οι εργασίες θα συνεχιστούν και στα υπόλοιπα σχολεία που έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο εκτέλεσης του έργου που αφορά στην Επισκευή – Συντήρηση Σχολικών Κτιρίων και Συντηρήσεις Αύλειων Χώρων Σχολικών Μονάδων που χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ, έχουν γίνει μέχρι σήμερα από την Διεύθυνση Αρχιτεκτονικού Έργου – Η/Μ παρεμβάσεις που αφορούν τους αύλειους χώρους των παρακάτω σχολείων: 

-Νηπιαγωγείο Κάτω Καστριτσίου

-Νηπιαγωγείο Μαυρομαδύλας

-2ο Δημοτικό Σχολείο

-4ο  Δημοτικό Σχολείο

-59ο Δημοτικό Σχολείο

-60 και 19ο Δημοτικό Σχολείο

-Δημοτικό Σχολείο Καλλιθέας

-2ο Γυμνάσιο

-3ο Λύκειο

-4ο Λύκειο.