Πραγματοποιήθηκε η ποδηλατική διαδρομή Πάλαιρος – Μύτικας

Πραγματοποιήθηκε η ποδηλατική διαδρομή Πάλαιρος –Μύτικας απο λίγο. Οι ποδηλάτες ξεκίνησαν από την πλατεία στο λιμάνι της Παλαίρου.

Στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Έργου «MEDCYCLETOUR», τμήμα του EuroVelo 8 – Mediterranean Route- Ευρωπαϊκές Ποδηλατικές Διαδρομές, του Προγράμματος της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Ποδηλατών (ECF) στο οποίο συμμετέχει ως εταίρος η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης και υλοποιείται με την υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης, η ποδηλατική διαδρομή-περιήγηση Πάλαιρος- Μύτικας,

Η ποδηλατική αυτή διαδρομή-περιήγηση έχει σκοπό να ενημερώσει – ευαισθητοποιήσει τους φίλους του ποδηλάτου αλλά και φορείς επιχειρήσεις, καθώς και το ευρύ κοινό για την αξία και τη συμβολή του ποδηλάτου στην προστασία του περιβάλλοντος, στη διατήρηση και διαχείριση παράκτιων ζωνών και τοπικών πόρων, καθώς και στη βιώσιμη ανάπτυξη.

Στόχος του «MEDCYCLETOUR» είναι η συνεισφορά στις περιφερειακές και εθνικές πολιτικές υπέρ του βιώσιμου τουρισμού στη Μεσόγειο, προσφέροντας διακρατικές λύσεις μέσω της χρήσης των Μεσογειακών Ποδηλατικών Διαδρομών για ένα βιώσιμο παράκτιο τουρισμό.

katounanews