Πρεμιέρα για το «.ελ»ληνικό domain name

Πρεμιέρα σήμερα στις 11:00 για την λειτουργία του Μητρώου Ονομάτων Χώρου (domain names) με κατάληξη .ελ., η οποία θα πραγματοποιηθεί σε δύο στάδια. 

Όπως ανακοίνωσε η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) για το τρίμηνο από 10 Ιουλίου έως 10 Οκτωβρίου 2018, οι κάτοχοι ήδη εκχωρημένων domain names.gr  θα μπορούν με προτεραιότητα να καταχωρήσουν το ίδιο ή ομόγραφο domain name με κατάληξη .ελ. Εάν το domain.gr είναι ελεύθερο, τότε όλοι μπορούν, ήδη από την πρώτη μέρα λειτουργίας του Μητρώου, να καταχωρήσουν το αντίστοιχο domain name με κατάληξη .ελ.

Από τις 10 Οκτωβρίου 2018 και ώρα 11:00, όλα τα μη δεσμευμένα domain names με κατάληξη .ελ θα είναι διαθέσιμα προς εκχώρηση σε κάθε ενδιαφερόμενο, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό της ΕΕΤΤ και χωρίς ειδικούς περιορισμούς.

Να σημειωθεί ότι  η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων προχωρά στην έκδοση νέου κανονισμού Διαχείρισης και Εκχώρησης Ονομάτων Χώρου με την κατάληξη .ελ δίνοντας επί του πρακταίου την δυνατότητα στους ενδιαφερόμενους να καταχωρήσουν την σελίδα τους όχι με το μέχρι χθες γνωστό .gr. αλλά με το πιο «ελληνικό» .ελ.

Ο Κανονισμός ο οποίος δημοσιεύτηκε στην στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως τις προηγούμενες εβδομάδες διευκρινίζει πως η εκχώρηση ονομάτων θα πραγματοποιηθεί σε δύο στάδια.

Το πρώτο όπου και θα διαρκέσει τρεις μήνες θα δοθεί «προτεραιότητα» στους ήδη έχοντες domain name .gr ώστε να κατοχυρώσουν νέο domain προστατεύοντας το brand τους. Συγκεκριμένα, η πρώτη φάση διάθεσης .ελ domains κάθε χρήστης του διαδικτύου που έχει ήδη .gr domain θα μπορεί να προχωρήσει σε κατοχύρωση αλλά .ελ κατάληξη . Η μόνη προϋπόθεση είναι τα στοιχεία ιδιοκτήτη των δύο domains να είναι τα ίδια και η κατοχύρωση να γίνει στον ίδιο καταχωρητή.

Η δεύτερη φάση διάθεσης των .ελ domains θα αφορά κάθε χρήστη του διαδικτύου. Κάθε domain που έχει μείνει διαθέσιμο από την πρώτη φάση, θα μπορεί να κατοχυρωθεί από οποιονδήποτε. Οι χρήστες θα πρέπει να γνωρίζουν ότι αν για παράδειγμα έχουν το «www.mydomainname.gr» και δεν κατοχυρώσουν στο τρίμηνο το «www.mydomainname.ελ», θα μπορεί οποιοσδήποτε άλλος να το κάνει.

Όπως διευκρινίζει ο νέος κανονισμός η καταχώρηση στο Μητρώο Δήλωσης Καταχώρησης των Ονομάτων Χώρου με κατάληξη .gr ή .ελ διέπεται από την αρχή της χρονικής προτεραιότητας. Κάθε πρόσωπο το οποίο επιθυμεί να του εκχωρηθεί συγκεκριμένο Όνομα Χώρου με κατάληξη .gr ή .ελ υποχρεούται να συμπληρώσει και να υποβάλει Δήλωση Καταχώρησης σε έντυπη μορφή ή ηλεκτρονική μορφή παρέχοντας κάθε αναγκαία προς τούτο πληροφορία.

Μέσω του νέου Κανονισμού, η ΕΕΤΤ πέρα από τους κανόνες για την εκχώρηση και διαχείριση του νέου Μητρώου Ονομάτων Χώρου με κατάληξη .ελ καθορίζει και την τιμολογιακή πολιτική για τις χρεώσιμες πράξεις που αφορούν τα Ονόματα Χώρου με κατάληξη .ελ.

Να σημειωθεί ότι το δικαίωμα αποκλειστικής χρήσης που αποκτάται με την Εκχώρηση Ονόματος Χώρου με κατάληξη .gr ή .ελ, διαρκεί για δύο (2) χρόνια από την ημερομηνία υποβολής της Δήλωσης Καταχώρησής του στο Μητρώο, ενώ το δικαίωμα δέσμευσης διαρκεί για επιπλέον δεκαπέντε (15) ημέρες από την λήξη του δικαιώματος αποκλειστικής χρήσης

Σύμφωνα με τον νέο κανονισμό η εκχώρηση Ονόματος χώρου με κατάληξη .gr κοστίζει 12,50 ευρώ ενώ η εκχώρηση ονόματος χώρου με κατάληξη .ελ κοστίζει 7 ευρώ. Παράλληλα, η ΕΕΤΤ προβαίνει σε τροποποίηση των τελών των Ονομάτων Χώρου με κατάληξη .gr, όπου το μεταβλητό πεδίο αποτελείται από δύο χαρακτήρες. Το τέλος εκχώρησης ή ανανέωσης ονομάτων χώρου δύο χαρακτήρων που καταβάλουν οι Καταχωρητές στην ΕΕΤΤ μειώνεται από πεντακόσια (500€) ευρώ σε τριακόσια (300€) ευρώ.

Επίσης, σε όλους τους καταχωρητές επιβάλλεται ετήσιο τέλος ύψους εκατό ευρώ (100€), το οποίο και θα εισάγεται αυτόματα στο σύστημα προπληρωμών του Μητρώου την 20η Ιανουαρίου κάθε έτους και η επιβολή του θα ξεκινήσει από 20 Ιανουαρίου 2019.

Η Ελλάδα έχει υποβάλει αίτηση για διεθνοποιημένο κωδικό .el από το 2011, η αίτηση όμως είχε απορριφθεί αφού η κατάληξή της έμοιαζε οπτικά με την .ea. Τρία χρόνια αργότερα, το 2014, το ICANN αποφάσισε να επιτρέψει στην Ελλάδα να έχει τον τομέα .ελ ο οποίος και παραδόθηκε σε αυτή το 2015.

reader.gr