Ήμουν στους ελαχίστους που στήριξαν την εισήγηση, αλλά στην ουσία το δικαίωμα σε μια εταιρεία να επενδύει αυτοβούλως σε μια αγορά (σαφώς με κανόνες) που για την ίδια παρουσιάζει επενδυτικό ενδιαφέρον.
Την βιωσιμότητα σε μια επιχείρηση, πόσο δε την αδειοδότηση, δεν μπορεί να την ορίζει-κωλύει η πρόθεση κανενός αντιτιθέμενου προς αυτό. Αυτό ορίζεται από τον υγιή ανταγωνισμό της αγοράς και είναι αναχρονιστικό να χρειάζεται να αποφαίνεται μια Δημοτική Αρχή για το εάν κάποιος θα επενδύσει ή το μέγεθος της επένδυσης που θα προβεί.
Η απάντηση στα λουκέτα και στην ανεργία είναι απλά οι επενδύσεις και η προσφορά εργασίας.
Τα καταστήματα της περιοχής και ο εμπορικός σύλλογος άλλωστε μόνο οφέλη μπορεί να εχουν από την διεύρυνση μιας αγοράς που συνεχώς συρρικνώνεται παρά το όποιο φοβικό σύνδρομο.
Τα λάθη του παραγωγικού μοντέλου της οικονομίας μας και οι αγκυλώσεις μας ως χώρα και ως πρόσωπα έναντι του οποιουδήποτε αξιώνει δικαίωμα επενδυτή (μικρού ή μεγάλου) δεν μπορεί να στερεί από την αγορά το δικαίωμα να ρυθμίζεται και να λειτουργεί με όρους οικονομίας.