Πρόσφυγες: Ανανέωση άδειας διαμονής ενιαίου τύπου – Προθεσμίες

Οι δικαιούχοι διεθνούς προστασίας, των οποίων οι Άδειες Διαμονής Ενιαίου Τύπου (Α.Δ.Ε.Τ.) λήγουν μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου του 2020 μπορούν να υποβάλουν ως και την 31η Οκτωβρίου 2020 αιτήσεις ανανέωσης στην ηλεκτρονική διεύθυνση: residencepermits@migration.gov.gr.

Οι δικαιούχοι πρέπει να συμπληρώσουν όλα τα πεδία με λατινικούς χαρακτήρες, όπως αναγράφονται στην άδεια διαμονής τους.

Μαζί με την αίτηση ανανέωσης άδειας διαμονής συμπληρωμένη, θα πρέπει να επισυνάπτεται και μία πρόσφατη φωτογραφία διαβατηρίου σε ψηφιακή μορφή. Η λήψη της θα πρέπει να γίνεται από φωτογραφικό εργαστήριο και η φωτογραφία να σας παραδίδεται ψηφιακά, ώστε να μπορείτε να την επισυνάψετε κατά την αποστολή του ηλεκτρονικού μηνύματος

Σε περίπτωση οικογένειας (σύζυγοι, ανήλικα τέκνα), θα κατατίθεται ξεχωριστή αίτηση για κάθε μέλος της οικογένειας, με την αντίστοιχη φωτογραφία και θα αποστέλλεται σε ξεχωριστό email.

To email με τα συνημμένα (αίτηση και φωτογραφία) θα πρέπει να αποστέλλεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση residencepermits@migration.gov.gr, με θέμα Renewals και τον αριθμό της άδειας διαμονής που έχετε στην κατοχή σας (π.χ «Renewals_P123456789»).