Συμμετέχουμε όλοι στον καθαρισμό και καλλωπισμό της Πλατείας, στα πρώην Ιατρεία ΙΚΑ, (οδός Παπαρρηγοπούλου) στις Εργατικές Κατοικίες Αγίου Ιωάννη. 

Κυριακή, 02 Απριλίου 2017, 10:00 π.μ.

Let’s do it Greece

Συμμετέχουμε όλοι

Ας γίνουμε η αλλαγή που θέλουμε