Μπορεί οι οίκοι αξιολόγησης, όπως η Moody’s, να προβλέπουν τη διατήρηση των κεφαλαιακών περιορισμών στην Ελλάδα έως το τέλος του 2019, ωστόσο κυβέρνηση και θεσμοί έχουν ήδη καταρτίσει τον οδικό χάρτη εξόδου από τα capital controls.

Μπορεί η αποκατάσταση της ελεύθερης κίνησης κεφαλαίων στο εσωτερικό της χώρας με την πλήρη απελευθέρωση των αναλήψεων μετρητών από επιχειρήσεις και φυσικά πρόσωπα, να μη φαίνεται μακρινή, ωστόσο η αποκατάσταση της ελεύθερης κίνησης κεφαλαίων προς το εξωτερικό που είναι το τελικό στάδιο της χαλάρωσης των κεφαλαιακών περιορισμών δεν είναι ορατή, δεδομένου πως προϋποθέτει ένα ειδικό περιβάλλον για την ελληνική οικονομία και το ελληνικό τραπεζικό σύστημα που ακόμη δεν έχει δημιουργηθεί.

Σύμφωνα με τον οδικό χάρτη που έχουν καταρτίσει κυβέρνηση και θεσμοί, τα επόμενα βήματα που θα πρέπει να επιτευχθούν για να υπάρξει πλήρης άρση των capital controls είναι τα εξής:

– Να υπάρξει συνεχιζόμενη πρόοδος στην αποκατάσταση της βιωσιμότητας του χρέους.

– Να υπάρχει ισχυρή εμπιστοσύνη στον τραπεζικό τομέα που θα αντανακλάται στην ανοδική τάση των καταθέσεων.

– Οι ελληνικές τράπεζες να ανακτήσουν πρόσβαση στις αγορές για μακροχρόνια χρηματοδότηση.

– Να υπάρξει αισθητή μείωση των δεικτών μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων των τραπεζών και βελτίωση άλλων δεικτών λειτουργικής αναδιάρθρωσης με βάση τους συμφωνηθέντες στόχους.

– Να επέλθει μόνιμη βελτίωση των οικονομικών αποτελεσμάτων και της ανταγωνιστικότητας των τραπεζών.

– Να υπάρξει επαρκής πρόσβαση του Ελληνικού Δημοσίου στις διεθνείς χρηματοπιστωτικές αγορές.

– Να καταγράφονται καλές επιδόσεις σε θεμελιώδη οικονομικά μεγέθη, όπως σταθερή βελτίωση των μακροοικονομικών συνθηκών, βελτίωση των δεικτών οικονομικού κλίματος, ισχυρή εμπιστοσύνη στις προοπτικές της εγχώριας οικονομίας.

– Να υπάρξει σθεναρή δέσμευση των αρμοδίων αρχών για τη διασφάλιση της γενικότερης οικονομικής και χρηματοπιστωτικής σταθερότητας.

Θανάσης Κουκάκης – insider.gr