Ο Διοικητής Ανδρέας Τσώλης του Γεν. Νοσοκομείου Αιτ/νίας σας καλεί στην συνέντευξη τύπου που θα πραγματοποιηθεί την 24/02/20 και ώρα 14:00 στο αμφιθέατρο του Νοσοκομείου με θέμα «Απολογισμός πεπραγμένων 2019».