Σύμφωνα με την τουρκική Υπηρεσία Ιστορικών Μνημείων και Περιβάλλοντος, η άρνηση της μετατροπής της Αγιάς Σοφιάς σε τέμενος παραβιάζει την θρησκευτική ελευθερία!