Επίσκεψη στο Δήμο Θέρμου πραγματοποίησε σήμερα 23/10/2019 ο Αστυνομικός Περιφερειακός Διευθυντής Υποστράτηγος κ. Νικόλαος Σπανουδάκης.

Τον Περιφερειακό Αστυνομικό Διευθυντή συνόδευαν ο Αστυνομικός Διευθυντής Ακαρνανίας Ταξίαρχος κ. Παναγιώτης Πετσίνης και ο Διοικητής Θέρμου του Α.Τ κ. Πέτρος Δούκας.

Η συνάντηση έγινε στο Δημαρχείο Θέρμου και υπήρξε ανταλλαγή απόψεων με το Δήμαρχο Θέρμου για θέματα ασφαλείας των πολιτών της περιοχής , ενώ ο κ. Σπανουδάκης εξέφρασε το θαυμασμό του για τις κτιριακές υποδομές του Α.Τ. Θέρμου και το Μουσείο Αστυνομικής Ιστορίας.

Στον Περιφερειακό Αστυνομικό Διευθυντή ο Δήμαρχος κ. Σπυρίδων Κωνσταντάρας δώρισε τρίτομο Πρακτικών Συνεδρίου Τοπικής Ιστορίας Τριχωνίας και Ναυπακτίας.

Τέλος παρατέθηκε γεύμα από το Δήμο Θέρμου προς τιμήν των προσκεκλημένων.