Τροποποίηση της περιβαλλοντικής κατάταξης σταθμών Α.Π.Ε.

Απλοποίηση της περιβαλλοντικής αδειοδότησης των Α.Π.Ε. μέσω της κατάταξης περισσότερων έργων στις κατηγορίες Α2 και Β που χρειάζονται Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις.

Με απόφαση του Υυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κωστή Χατζηδάκη, (Φ.Ε.Κ. Β 3291/6 Αυγούστου 2020) τροποποιείται η Απόφαση «Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες, σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 4 του Ν.4014/21.09.2011 (Α’ 209), ως προς την κατάταξη των έργων και δραστηριοτήτων της 10ης Ομάδας Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας» (ΔΙΠΑ/οικ.37674/10.8.2016 με Φ.Ε.Κ. Β’ 2471).

Με την απόφαση αυτή απλοποιείται η περιβαλλοντική αδειοδότησητων σταθμών Α.Π.Ε. δια της κατάταξης περισσότερων έργων σε χαμηλότερες περιβαλλοντικές υποκατηγορίες Α2 και Β (Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις – Π.Π.Δ.).

Για παράδειγμα, στους φωτοβολταϊκούς σταθμούς:

Απαλλάσσονται πλέον από περιβαλλοντική αδειοδότηση οι σταθμοί ισχύος μέχρι 1MW (ενώ μέχρι πρότινος το όριο ήταν στα 0,5MW),

Υπάγονται πλέον στην «ελαφρότερη» κατηγορία των Π.Π.Δ. οι σταθμοί με εγκατεστημένη ισχύ από 1 MW έως 10 MW (αντί του μέχρι πρότινος ορίου 2 MW). Στους αιολικούς σταθμούς αντίστοιχα: Υπάγονται σε Π.Π.Δ. οι σταθμοί με εγκατεστημένη έως 10 MW (αντί 5 ΜW).

Επιπλέον, για πρώτη φορά κατατάσσονται περιβαλλοντικά τα έργα αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας όταν εγκαθίσταται σε σταθμό Α.Π.Ε., καθώς ορίζεται ότι υποχρεωτικά «ακολουθούν» την υποκατηγορία του κυρίως έργου. Η ανάγκη για τροποποίηση της ισχύουσας υπουργικής απόφασης προέκυψε σε συνέχεια της ψήφισης του περιβαλλοντικού νόμου (Ν.4685/2020), με τον οποίο θεσπίστηκε η αντικατάσταση της Άδειας Παραγωγής Α.Π.Ε. με τη Βεβαίωση Παραγωγού.

Καθώς η ΡΑΕ αναμένεται να εκδώσει σε σύντομο χρονικό διάστημα πλήθος Βεβαιώσεων, είναι απαραίτητο να προβλεφθούν διευκολύνσεις και στην περιβαλλοντική αδειοδότηση που είναι η επόμενη αδειοδοτική φάση.

H αρμόδια Ομάδα Εργασίας του ΥΠ.ΕΝ. υπό την Γενική Γραμματέα Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών, Αλεξάνδρα Σδούκου, εξάλλου, εργάζεται εντατικά για την απλοποίηση της Άδειας Εγκατάστασης που είναι ο επόμενος κρίκος της αδειοδοτικής «αλυσίδας».

Τελικός στόχος του Υπουργείου είναι η ριζική μείωση του χρόνου αδειοδότησης ενός έργου Α.Π.Ε. στα δυο χρόνια κατά μέσο όρο (από 5-7 που είναι σήμερα), με την θέσπιση όλων των απαιτούμενων ρυθμίσεων έως το τέλος του τρέχοντος έτους.

Κάτι που αποτελεί προαπαιτούμενο για την επίτευξη των στόχων του Εθνικού Σχεδίου για την Ενέργεια και το Κλίμα και την ταχεία αύξηση του ποσοστού των Α.Π.Ε. στο ενεργειακό μείγμα της χώρας.

H Σχετική Υπουργική Απόφαση