Η Δ.Ε.Η. Α.Ε. και η AKUO ENERGY SAS ανακοινώνουν την υπογραφή Memorandum of Understanding (MoU), με σκοπό να διερευνήσουν τη δυνατότητα συνεργασίας τους στην ανάπτυξη έργων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στην Ελλάδα, αλλά και σε άλλες γεωγραφικές περιοχές που τα μέρη θα συμφωνήσουν.

Το Μνημόνιο υπεγράφη σήμερα 6 Μαΐου 2019, παρουσία του Πρέσβη της Γαλλίας στην
Ελλάδα κ. Christophe Chantepy, στο πλαίσιο του 4ου Ετήσιου Συνεδρίου της Ελληνικής
Δεξαμενής Σκέψης για την Ενεργειακή Οικονομία (HAEE).

Σχετικά με τη Δ.Ε.Η.
Η Δ.Ε.Η. Α.Ε. είναι η μεγαλύτερη εταιρεία παραγωγής και προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας στην
Ελλάδα, με θυγατρικές στα Βαλκάνια και πολύ-επίπεδες συνεργασίες με οικονομικούς και
επιχειρηματικούς κολοσσούς σε παγκόσμιο επίπεδο. Η επιχείρηση εκσυγχρονίζεται και
ταυτόχρονα επεκτείνει τις δραστηριότητές της σε άλλα ενεργειακά προϊόντα και
επιχειρηματικούς τομείς, με στόχο να γίνει περιφερειακός φορέας ενέργειας στην περιοχή των
Βαλκανίων. Ταυτόχρονα, έχει θέσει έναν φιλόδοξο στόχο για την ανάπτυξη ενός μεγάλου
χαρτοφυλακίου έργων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας σε όλη την Ελλάδα, αξιοποιώντας
κυρίως τα ήδη υπάρχοντα περιουσιακά της στοιχεία αλλά και στρατηγικές συνεργασίες με
διεθνείς ενεργειακούς παράγοντες για τη συν-ανάπτυξη συγκεκριμένων έργων.

Σχετικά με την AKUO ENERGY SAS
Η AKUO ENERGY SAS είναι εταιρία παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές
και κατέχει περιουσιακά στοιχεία σε κατασκευή ή λειτουργία σε όλο τον κόσμο. Διαθέτει
ισχυρή τεχνογνωσία για την ανάπτυξη, χρηματοδότηση, κατασκευή και λειτουργία έργων με
εκμετάλλευση αιολικής, ηλιακής και υδροηλεκτρικής ενέργειας καθώς και βιομάζας.