Δήμος Αγρινίου: Εργασίες καθαρισμού στο Πάρκο (φωτό – βίντεο)

Εμφάνιση DSC_0103.jpg

Εμφάνιση DSC_0102.jpg

Εμφάνιση DSC_0096.jpg

Σε εξέλιξη βρίσκονται από το Δήμο Αγρινίου, οι εργασίες καθαρισμού (με μηχανήματα και  πεζούς χειριστές) των αλσυλλίων, δημοτικών οικοπέδων, ρεμάτων και λοιπών κοινόχρηστων χώρων (πεζοδρόμια κλπ) από  χόρτα και άλλα εύφλεκτα υλικά ( σκουπίδια, μπάζα, ογκώδη απορρίμματα κλπ.) καθώς και ευπρεπισμός και καθαρισμός πάρκων, πλατειών, νησίδων, ρείθρων των οδών και λοιπών κοινόχρηστων χώρων.

«Οι υψηλές θερμοκρασίες που σημειώθηκαν τις τελευταίες ημέρες, επέφεραν την πρώιμη και με ταχεία ανάπτυξη βλάστηση και η  ανάγκη αποψίλωσης και καθαρισμού είναι επιβεβλημένη ..» ανέφερε ο Δήμαρχος Αγρινίου, Γιώργος Παπαναστασίου.