ΕΡΤ: Ανακοίνωση για προσωρινούς συντονιστές

ert-614x378

Η διοίκηση της ΕΡΤ Α.Ε. ανέθεσε προσωρινώς καθήκοντα Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού στον Μιχαήλ Δημητρακάκο και της Διεύθυνσης Εκμετάλλευσης στον Κωνσταντίνο Γόντικα.

Επίσης, τοποθετήθηκαν προσωρινώς ως συντονιστές οι:

Μάριος Ξυράφας, ως συντονιστής Προμήθειας Προγράμματος και Διαχείρισης Παγίων και Αποθεμάτων.
Γεώργιος Βαλκανάς, ως συντονιστής Προμήθειας Αγαθών & Υπηρεσιών.
Σταύρος Παύλου, ως συντονιστής Ασφαλείας και Μέριμνας.
Πολυξένη Τζόβενου, ως συντονίστρια Διαδικασιών Υποδοχής, Ένταξης και Προσωρινής Τοποθέτησης του Προσωπικού της Γ.Δ. Οικονομικών & Διοικητικών Υπηρεσιών.

Οι ανωτέρω αναφερόμενοι θα ασκήσουν τα καθήκοντά τους έως τις οριστικές τοποθετήσεις στις θέσεις ευθύνης, οι οποίες θα γίνουν μετά την ολοκλήρωση του νέου Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας της ΕΡΤ.

zappit.gr