Η παράταξη Τραπεζιώτη για το ασφαλιστικό

 

Καλείται η κυβέρνηση να μην έχει ως προτεραιότητα να προσθέτει νέα βάρη στις πλάτες των πολιτών, χωρίς να διασφαλίζει παράλληλα τη βιωσιμότητα του ασφαλιστικού συστήματος και σε καμία περίπτωση να μην επιβαρυνθούν  για μια ακόμα φορά τα συνήθη <<υποζύγια>>.

Πρέπει  να δημιουργήσει, μετά από ένα εξαντλητικό διάλογο με τους παραγωγικούς φορείς της χώρας,  ένα δίκαιο φορολογικό και ασφαλιστικό σύστημα, που θα στηρίζεται  στις αρχές της αλληλεγγύης  και της δίκαιης κατανομής των βαρών.