Οι καθηγητές Δ.Π.Φ.Π. με επίθεση στον δήμαρχο εμφανίζονται αποφασισμένοι να μεταφερθούν τα τμήματα του Αγρινίου στην Πάτρα

Αποφασισμένοι να μεταφέρουν τα Πανεπιστημιακά τμήματα από το Αγρίνιο στην Πάτρα εμφανίζονται πλέον και οι

καθηγητές -μέλη ΔΕΠ του τμήματος Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών πόρων της πολυτεχνικής σχολής της Πάτρας που εδρεύει στο Αγρίνιο.
Αυτό προκύπτει από μια επιστολή που απέστειλαν σήμερα στον δήμαρχο Αγρινίου και στην οποία επισημαίνουν ότι:<<Οι αποφάσεις για την αλλαγή της υφιστάμενης κατάστασης του Τμήματος ΔΠΦΠ αντανακλούν τις προτάσεις της εξωτερικής αξιολόγησης (2012, στη διάρκεια λειτουργίας του Πανεπιστημίου Δυτικής Ελλάδας) στην οποία ρητά αναφέρεται η ανάγκη άμεσης μεταφοράς του Τμήματος σε πανεπιστημιούπολη είτε του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, στο οποίο ανήκε μέχρι την ίδρυση του Πανεπιστημίου Δυτικής Ελλάδας, είτε του Πανεπιστημίου Πατρών στο οποίο εντάχθηκε μετά την κατάργηση του Πανεπιστημίου Δυτικής Ελλάδας>>

Όλη η επιστολή έχει ως εξής:

Αξιότιμε κε Δήμαρχε,

Οι απαξιωτικές αναφορές σας στα μέλη ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Πατρών και ειδικά στα μέλη ΔΕΠ των Τμημάτων που εδρεύουν στο Αγρίνιο,

Οι απρεπείς χαρακτηρισμοί σας προς την Πρύτανι του Πανεπιστημίου Πατρών, η οποία σας υπενθυμίζουμε ότι αποτελεί θεσμό του Πανεπιστημίου και όχι φυσικό πρόσωπο,

μας αναγκάζουν να αναφερθούμε εν συντομία σε αυτά που, ενώ θα έπρεπε να γνωρίζετε, είτε τα αγνοείτε, είτε συνειδητά τα αποκρύπτετε.

Ως μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων (ΤΔΠΦΠ) του Πανεπιστημίου Πατρών έχουμε:

1. την τιμή, έχοντας εργαστεί σκληρά τα 16 χρόνια λειτουργίας του Τμήματος στο Αγρίνιο, να υπηρετούμε σήμερα σε ένα Τμήμα με υψηλά ακαδημαϊκά χαρακτηριστικά (standards), με υψηλής στάθμης διεξαγόμενη έρευνα με εθνικό και διεθνή αντίκτυπο όπως πιστοποιήθηκε και από την έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης της Ανεξάρτητης Αρχής Διασφάλισης Ποιότητας στην Ανωτάτη Εκπαίδευση που πραγματοποιήθηκε τον Απρίλιο του 2012

2. τη χαρά και την ικανοποίηση να έχουμε εκπαιδεύσει περισσότερους από 1800 προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές στην πόλη του Αγρινίου,

3. την ευθύνη διατήρησης λειτουργίας και ενίσχυσης της βιωσιμότητας και περαιτέρω ανάπτυξης του ΤΔΠΦΠ.

Στην πορεία όλων αυτών των ετών, τα κριτήρια για τη λήψη των αποφάσεών μας ήταν, είναι και θα είναι πάντα ακαδημαϊκά και δεν έχουν την παραμικρή σχέση με τα «ταπεινά» ελατήρια και κίνητρα στα οποία με απολύτως λαϊκίστικο τρόπο αναφέρεστε (….ταξίματα για να μας κάνουν καθηγητές στην Πάτρα).

Οι αποφάσεις για την αλλαγή της υφιστάμενης κατάστασης του Τμήματος ΔΠΦΠ αντανακλούν τις προτάσεις της εξωτερικής αξιολόγησης (2012, στη διάρκεια λειτουργίας του Πανεπιστημίου Δυτικής Ελλάδας) στην οποία ρητά αναφέρεται η ανάγκη άμεσης μεταφοράς του Τμήματος σε πανεπιστημιούπολη είτε του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, στο οποίο ανήκε μέχρι την ίδρυση του Πανεπιστημίου Δυτικής Ελλάδας, είτε του Πανεπιστημίου Πατρών στο οποίο εντάχθηκε μετά την κατάργηση του Πανεπιστημίου Δυτικής Ελλάδας.

Τα κριτήρια με τα οποία έχει προταθεί η μεταβολή της υφισταμένης κατάστασης για το Τμήμα ΔΠΦΠ, από όργανα του Πανεπιστημίου και θεσμούς της Ελληνικής πολιτείας είναι:

1. Ακαδημαϊκά και ερευνητικά,

2. Εκπαιδευτικά: παροχή βελτιωμένου και ακόμη υψηλότερου επιπέδου εκπαίδευσης προσφέροντας τη δυνατότητα στους φοιτητές να παρακολουθήσουν μαθήματα άλλων συναφών Τμημάτων, αλλά και στους φοιτητές των άλλων Τμημάτων να παρακολουθήσουν μαθήματα του Τμήματος ΔΠΦΠ.

3. Πρόσβαση των φοιτητών του Τμήματος σε καλύτερες παροχές φοιτητικής μέριμνας (σίτιση και στέγαση), τις οποίες στερούνται στην πόλη του Αγρινίου. Η έλλειψη των παροχών αυτών θα μπορούσε και πάλι να οδηγήσει τους φοιτητές στη διακοπή φοίτησης και στην περαιτέρω υποβάθμιση του Τμήματος Δ.Π.Φ.Π.