Ορισμός αντιδημάρχων και προέδρων Νομικών Προσώπων Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου

Με απόφαση του Δημάρχου Ι.Π. Μεσολογγίου, ορίζονται εκ νέου αντιδήμαρχοι και πρόεδροι Νομικών Προσώπων του Δήμου.

Στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου προτείνονται ο κ. Κων/νος Γιαννόπουλος ενώ Πρόεδρος του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου προτείνεται η κυρία Βίκη Κώτση.

Στον τομέα των Τεχνικών Υπηρεσιών – Προγραμματισμού -πολεοδομικού σχεδιασμού – πολεοδομίας και δημοτικής περιουσίας,  μετακινείται ως αντιδήμαρχος ο κ. Δημήτριος Μπουσμπουρέλης.

Αντιδήμαρχος Ανάπτυξης – Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής, τοποθετείται ο κ Σπ. Διαμαντόπουλος.

Αντιδήμαρχος με χωρική ευθύνη την Δ.Ε. Αιτωλικού παραμένει ο κ Παναγιώτης Σταράμος, ενώ αντιδήμαρχος με χωρική ευθύνη της Δ.Ε. Οινιάδων τοποθετείται ο κ.   Κων/νος Ρόμπολας. Σε ότι αφορά την διοικητική λειτουργία των δυο δημοτικών ενοτήτων Αιτωλικού και Οινιάδων, άμεσα θα αποκεντρωθούν υπηρεσίες καθώς και προσωπικό.

Ο κ. Σπ. Καρβέλης παραμένει αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, ενώ παραλαμβάνει επιπλέον αρμοδιότητες της Δημοτικής Αστυνομίας και του Τμήματος Εμπορίου.

Η απόφαση του Δημάρχου Ι.Π. Μεσολογγίου Νίκου Καραπάνου, ελήφθη μετά από διάλογο και συνεννόηση με τα μέλη της δημοτικής ομάδας, που πραγματοποιήθηκε σήμερα το απόγευμα. Το χρονοδιάγραμμα αλλαγών των αρμοδιοτήτων, ορίζεται στις 15 ημέρες περίπου.