Παραίτηση Γεν. Γραμματέα ΟΕΣΒΔΕΝ Δημήτρη Χουλιάρα

Μετά την παραίτηση του προέδρου την ΟΕΣΒΔΕΝ προσυπογράφω τους λόγους της παραίτησης του και παραιτούμαι απο Γεν. Γραμματέας της ΟΕΣΒΔΕΝ για τους ίδιους λόγους !!

Δημήτρης Χουλιαρας