Περισυλλογή εγκαταλειμμένων αυτοκινήτων του Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου

 

 Για λόγους διαφύλαξης της δημόσιας υγείας, αισθητικής καθώς και υποδείξεων πολιτών, η υπηρεσία Περιβάλλοντος και Πρασίνου του Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου, επαναφέρει το μέτρο περισυλλογής των εγκαταλειμμένων αυτοκινήτων.

  Η εφαρμογή του μέτρου, αφορά τα οχήματα που δεν φέρουν πινακίδες κυκλοφορίας και βρίσκονται σε δημόσιους ή δημοτικούς χώρους του Δήμου.

  Η διαδικασία περισυλλογής,  περιλαμβάνει την ενημέρωση του ιδιοκτήτη μέσω σημειώματος για μετακίνηση του οχήματος εντός 20ημέρου. Σε περίπτωση μη έγκαιρης ανταπόκρισης, το όχημα μεταφέρεται σε καθορισμένο χώρο ανακύκλωσης, απ όπου και πάλι δίδεται χρονικό περιθώριο 10 ημερών για την παραλαβή του.

  Όπως σημειώνει ο αντιδήμαρχος Σπ. Διαμαντόπουλος, «Η λήψη μέτρων για τα εγκαταλειμμένα αυτοκίνητα είναι απαραίτητη, καθώς πέρα από τα προβλήματα που προκαλούνται στην καθημερινή δραστηριότητα των δημοτών αλλά και των υπηρεσιών του Δήμου (αποκομιδή απορριμμάτων, κοπή βλάστησης ή καθαρισμό πεζοδρομίων), πολλά από αυτά έχουν μετατραπεί σε εστίες μόλυνσης με κινδύνους για τη δημόσια υγεία. Για τους λόγους αυτούς, παρακαλούμε τους συνδημότες μας να συνδράμουν με τη συνεργασία τους στην εφαρμογή του μέτρου το οποίο αφορά όλους μας»