Στη σύσταση αποτελεσματικού ελεγκτικού μηχανισμού προχωρά ο Δήμος Ναυπακτίας

Με στόχο τη σύσταση ενός ελεγκτικού μηχανισμού, ο οποίος απουσιάζει σήμερα από τις υπηρεσίες του Δήμου Ναυπακτίας και που αποτελεσματικά θα χειρίζεται ζητήματα της καθημερινότητας, αποφασίστηκε η απορρόφηση στις Διοικητικές Υπηρεσίες των έξι ατόμων, τέως δημοτικών αστυνομικών που κατέθεσαν αίτηση για επανατοποθέτησή τους στο Δήμο.

Με το νόμο 4325 “Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης – Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις” του ΥΠΕΣΔΑ, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Α’ 47/11-05-2015 δίνεται η δυνατότητα στους Δήμους να προχωρήσουν στην επανασύσταση ή μη της Δημοτικής Αστυνομίας. Ωστόσο, η επανασύσταση της Δημοτικής Αστυνομίας Ναυπάκτου κρίθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο Ναυπακτίας ως αντικειμενικά αδύνατη, κυρίως λόγω του περιορισμένου αριθμού των ατόμων που υπέβαλαν αίτηση. Σημειώνεται πως, η τέως Δημοτική Αστυνομία Ναυπάκτου διέθετε στις τάξεις της συνολικά 10 άτομα για την κάλυψη των αρμοδιοτήτων της υπηρεσίας.

Με δήλωσή του ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Διοικητικών Υπηρεσιών Γιάννης Σύψας τονίζει: “Στόχευσή μας είναι να δοθεί βέβαιη, σοβαρή και αποτελεσματική λύση σε προβλήματα της καθημερινότητας μέσα από τη συγκρότηση ενός ελεγκτικού μηχανισμού που θα αναλάβει συγκεκριμένες αρμοδιότητες από τις συνολικά 19 που προβλέπονταν για τη Δημοτική Αστυνομία και οι οποίες θα καθοριστούν προσεχώς από το Δημοτικό Συμβούλιο. Πρόκειται ουσιαστικά για μία απόφαση που δηλώνει τη βούληση του Δήμου για ουσιαστική αντιμετώπιση καίριων ζητημάτων, που στην παρούσα φάση δε δύνανται να αντιμετωπιστούν. Στην περίπτωση που επιλέγαμε να προχωρήσουμε στην επανασύσταση της Δημοτικής Αστυνομίας, η υπηρεσία δε θα μπορούσε να λειτουργήσει ορθά. Επιπλέον, ο Δήμος Ναυπακτίας δε διαθέτει τις απαιτούμενες πιστώσεις για την εξ αρχής σύστασή της”.