Σύσκεψη για την τουριστική προβολή της Ναυπάκτου

Ο πρόεδρος της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής του Δήμου Ναυπακτίας που συγκροτήθηκε με την αρ. 455/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου,  καλεί  τα μέλη της, την  Τετάρτη  3 Ιουνίου 2015 και ώρα 20:00 στο Κεντρικό Δημοτικό Κατάστημα.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

  • Προτάσεις για συνεργασίες με στόχο την τουριστική ανάδειξη και προβολή του Δήμου Ναυπακτίας.