100 δωρεές στο Νοσοκομείο Ι.Π. Μεσολογγίου μέσα σε τέσσερα χρόνια

100 δωρεές στο Νοσοκομείο Ι.Π. Μεσολογγίου μέσα σε τέσσερα χρόνια

Από την Διοίκηση του Γ.Ν. Αιτωλοακαρνανίας – Ν.Μ. Μεσολογγίου «Χατζηκώστα» ανακοινώνεται η δωρεά της Κ. ΜΗΛΙΑΡΑΚΗ ΖΗΝΟΒΙΑΣ για την ανάγκη των Τ.Ε.Π. και συγκεκριμένα:

Ένα (1) πιεσόμετρο

Δύο (2) οξύμετρα

Με τις ανωτέρω δωρεές και τα τηρούμενα στοιχεία στο Νοσοκομείο μας συμπληρώνονται τα τέσσερα (4) τελευταία χρόνια (Απρίλιος 2017-Μάιος 2021) εκατό (100) δωρεές!

Το δείγμα αλληλεγγύης και αγάπης των συμπολιτών μας προς το Νοσοκομείο μας, κάνει τα λόγια να περισσεύουν…