Στο 12% οι εκπομπές αερίων θερμοκηπίου από τη γεωργία

Κάτω από τα προ-Covid επίπεδα οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου.

Το πρώτο τρίμηνο του 2022, οι εκπομπές αερίων θερμοκηπίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση ανήλθαν συνολικά σε 1.029 εκατομμύρια τόνους ισοδύναμου CO2 (CO2-eq), αυξημένες κατά 7% και 6% σε σύγκριση με το ίδιο τρίμηνο του 2020 και του 2021.

Ωστόσο, όπως επισημαίνει η Eurostat, παρά τις αυξήσεις, εξακολουθούν να χαμηλότερα από τα -COVID επίπεδα που καταγράφηκαν το πρώτο τρίμηνο του 2019, όταν η οικονομία της ΕΕ εξέπεμπε 1.035 εκατομμύρια τόνους ισοδυνάμου CO2.

Στο 12% η «ευθύνη» της γεωργίας

Το πρώτο τρίμηνο του 2022, οι οικονομικοί τομείς που ευθύνονται για τις περισσότερες εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου ήταν τα νοικοκυριά (24%), η ηλεκτρική ενέργεια, η προμήθεια αερίου (21%) και η μεταποίηση (20%), ακολουθούμενες από τη γεωργία (12%) και τις μεταφορές και αποθήκευση (10%).

Οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου αυξήθηκαν σε όλους τους τομείς σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του 2021, εκτός από τα νοικοκυριά που παρέμειναν στα ίδια επίπεδα (245 εκατ. τόνοι ισοδυνάμου CO2). Οι μεγαλύτερες αυξήσεις καταγράφηκαν στις μεταφορές και αποθήκευση (+21%), στην εξόρυξη (+15%) και στις κατασκευές (+11%).

Οι εκπομπές το πρώτο τρίμηνο του 2022 αυξήθηκαν σχεδόν σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ σε σύγκριση με το ίδιο τρίμηνο του 2021, υποδηλώνοντας ανάκαμψη από την πανδημία COVID-19.

Οι Κάτω Χώρες (-9%) και η Φινλανδία (-1%) ήταν τα μόνα κράτη μέλη που κατέγραψαν μείωση στις εκπομπές το πρώτο τρίμηνο του 2022 σε σύγκριση με το πρώτο τρίμηνο του 2021. Μεταξύ των κρατών μελών με αυξημένες εκπομπές στην ίδια σύγκριση περίοδο ήταν η Βουλγαρία (+38%), η Μάλτα (+21%) και η Ιρλανδία (+20%).

e-ea.gr