14 θέσεις στον Δήμο Αγρινίου

Στην πρόσληψη 14 υπαλλήλων προχωράει η υπηρεσία Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης  του Δήμου Αγρινίου.

Το νέο προσωπικό θα υπογράψει 2μηνες συμβάσεις εργασίας, χωρίς δυνατότητα παράτασης ή ανανέωσης.

Οι ενδιαφερόμενοι για τη θέση πρέπει να πληρούν τις τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις που θέτει η προκήρυξη.

Θα προσληφθούν άτομα Πανεπιστημιακής και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης.

Δείτε ολόκληρη την προκήρυξη.