Στο ποσό των 1,618 δισ. ευρώ ανήλθαν οι επενδύσεις που έκαναν οι Ελληνες ξενοδόχοι για επισκευές και ανακαινίσεις στις μονάδες τους τη διετία 2017-2018, με εμφανή την τάση για αναβάθμιση και ανανέωση του ξενοδοχειακού δυναμικού, σύμφωνα με την Ετήσια Εκθεση που εκπόνησε για λογαριασμό του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΞΕΕ) το Ινστιτούτο Τουριστικών Ερευνών και Προβλέψεων (ΙΤΕΠ) με τίτλο: «Εξελίξεις στα Βασικά Μεγέθη της Ελληνικής Ξενοδοχίας το 2018».