190 άτομα ψήφισαν στις Εκλογές της Εστίασης Αγρινίου

Με πρωτοφανή συμμετοχή των ανθρώπων της Εστίασης Αγρινίου πραγματοποιήθηκαν 18 και 19 Μαΐου οι Εκλογές της συγκεκριμένης Ένωσης. Ψήφισαν 190 άτομα και τα αποτελέσματα είναι τα εξής:

Για το Διοικητικό Συμβούλιο έλαβαν:
Ναστούλης Κων/νος ψήφους 173
Πλακιάς Σπυρίδων ψήφους 80
Πολονύφης Κων/νος ψήφους 69
Μερίτσης Αθανάσιος ψήφους 46
Μπούσγος Ευάγγελος ψήφους 46
Ράπτης Κων/νος ψήφους 44
Τσιρογιάννης Γεώργιος ψήφους 36
Βασιλόπουλος Νικόλαος ψήφους 18
Βλάχος Βασίλειος ψήφους 24

Εκλέγονται οι επτά (7) πρώτοι, οι οποίοι, τις αμέσως επόμενες ημέρες θα προσκληθούν από τον Ναστούλη Κων/νο (πρώτο στη σειρά προτίμησης) σε συνεδρίαση για την κατανομή των αξιωμάτων του Δ.Σ.

Για την Ελεγκτική Επιτροπή εκλέχτηκαν οι Αλεξόπουλος Νικόλαος, Μπαλωμένος Δημήτριος και Στεργίου Δημήτριος.

Τέλος, για κάθε μία από τις δευτεροβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις (Ομοσπονδία Επαγγελματιών & Βιοτεχνών Αιτ/νίας και Πανελλήνια Ομοσπονδία Εστιατορικών & Συναφών Επαγγελμάτων -ΠΟΕΣΕ), στις οποίες είναι μέλος η Ένωση, εκλέχτηκαν εννέα (9) αντιπρόσωποι.