32 προσλήψεις συμβασιούχων στον Δήμο Πατρέων

Με Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, που δημοσιεύθηκε την 14η Ιουνίου, εγκρίθηκε η πρόσληψη 86 ατόμων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) για χρονικό διάστημα έως 8 ή έως 9 μήνες, στους Φορείς του παρακάτω Πίνακα, για τη στελέχωση υπηρεσιών που παρέχουν έργο έναντι αντιτίμου.

Οι προσλήψεις θα γίνουν σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 38 έως και 42 του ν.4765/2021, καθώς και αυτές του π.δ. 524/1980 κατά περίπτωση.

Μπορείτε να δείτε ολόκληρη την Υπουργική Απόφαση ΕΔΩ και κατωτέρω ειδικά τον Πίνακα με τις προσλήψεις ανά Δήμο:

airetos.gr