4.500 τόνοι σκουπίδια από Αιγιάλεια στο Χ.Υ.Τ.Α.- πολυτελείας στη Πάλαιρο

ΔΗΜΟΣ  ΑΚΤΙΟΥ  ΒΟΝΙΤΣΑΣ 

Διαχειριστικός και Οικονομικός Έλεγχος στο Δήμο Ακτίου- Βόνιτσας από τη σύσταση του μέχρι σήμερα. 

  • Γράφει ο  Κώστας Θ. Τριαντακωνσταντής, Μαθηματικός

“4.500 τόνοι σκουπίδια  από το Δήμο Αιγιαλείας  στο ΧΥΤΑ- χωματερή πολυτελείας στη Πάλαιρο.” – Ακολουθεί απόσπασμα της απόφασης του ΔΣ του ΦΟΣΔΑ από τη διαύγεια  με ΑΔΑ 6ΜΝΝΟΞΚΚ-ΧΡΑ.

Τη Δευτέρα 24 Αυγούστου 2020 ημέρα Δευτέρα συνεδρίασε  το ΔΣ του ΦΟΣΔΑ  ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ. Παρόντες ήταν ο Πρόεδρος κ Κασόλας Αθανάσιος και τα μέλη ο  Δήμαρχος κ Αποστολάκης Γεώργιος, ο Δήμαρχος του Δήμου Ξηρομέρου κ Τριανταφυλλάκης Ιωάννης, ο Αντιδήμαρχος κ Γερόλυμος Σωτήριος , και ο Αντιδήμαρχος  κ Τσακάλης Κων/νος. Ένα από τα θέματα της ημερήσιας διάταξης ήταν “Εξέταση αιτήματος Δήμου Αιγιαλείας για την αποδοχή εναπόθεσης ΑΣΑ 4.500 τόνων στο ΧΥΤΑ Παλαίρου”

Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και αφού έλαβε υπόψη την αίτηση του Δήμου Αιγιαλείας μετά από διαλογική συζήτηση έχοντας υπόψη της τις διατάξεις του άρθρου 65 του Νόμου 3852/2010 καθώς και το πλαίσιο συνεργασίας

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι

  • 1-      Αποδέχεται το υπ’ αριθμ. Πρωτ. 21058/20-8-2020 αίτημα, για μεταφορά και εναπόθεση 4.500 τόνων ΑΣΑ από το Δήμο Αιγιαλείας στον ΧΥΤΑ Παλαίρου για ένα έτος.
  • 2-       Ορίζει το κόστος εναπόθεσης απορριμμάτων από το Δήμο Αιγιαλείας στο ΧΥΤ Παλαίρου σε 55,00 € με πλέον ο ΦΠΑ ανά τόνο.
  • 3-       Εξουσιοδοτεί τον πρόεδρο του Συνδέσμου 3ης Δ.Ε.Ν. Αιτωλ/νίας κ Κασόλα Αθανάσιο να υπογράψει τη σχετική προγραμματική σύμβαση για αυτήν την απόφαση καθώς και για περαιτέρω ενέργειες προς υλοποίηση αυτής της απόφασης.
  • 4-       Η έγκριση των όρων της Προγραμματικής θα ψηφισθεί με απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής όπως προβλέπεται.

Για το θέμα αυτό το μέλος του Δ Σ Τσακάλης Κων/νος Αντιδήμαρχος Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας ψήφισε όχι. Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΑΒΕ ΑΥΞΟΝΤΑ ΑΡΙΘΜΟ 25/2020.  Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται από τους παρόντες.

ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου                    Τα μέλη
Κασόλας Αθανάσιος

ΠΟΛΙΤΙΚΑ  ΣΧΟΛΙΑ.

  • 1.  Η περιοχή μας με εντέλλεσθε ή χωρίς εντέλλεσθε   μετατρέπεται σε χωματερή της Δυτικής Ελλάδας. Βαρύτατες οι πολιτικές ευθύνες του Δημάρχου κ Αποστολάκη, της Δημοτικής του ομάδας, καθώς και του επικεφαλή της μείζονος Αντιπολίτευσης  κ Κασόλα και της Δημοτικής του ομάδας. Φώναζα, έγγραφα όταν αρχικά πήραν απόφαση για τη μεταφορά από Πύργο και Αρχαία Ολυμπία  και στη συνέχεια,    ανοίγετε τον Ασκό του Αιόλου.  Θα μετατραπεί η περιοχή σε χωματερή της Δυτικής Ελλάδας. Δικαιώνομαι πλήρως στη πρόβλεψη μου.  Δεν επιχαίρω. Ανησυχώ για το τόπο μας.  Αυτοί που με έλεγαν γραφικό, τρελό του χωριού και τόσες άλλες άθλιες αθλιότητες, ας κοιτάξουν το καθρέφτη τους τώρα. ΘΑ  ΤΟΥΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙ κατάλληλα.
  • 2.  Η διαφοροποίηση του Αντιδημάρχου κ Τσακάλη  είναι πολιτικά αξιοπρόσεκτη. Στις περίπτωση  αυτή  για να πείσει πολιτικά  οφείλει να υποβάλλει την παραίτηση σου από το ΔΣ του ΦΟΣΔΑ και φυσικά από τη θέση του Αντιδημάρχου. Αν δεν παραιτηθεί οφείλει να του ζητήσει να  παραιτηθεί  ο Δήμαρχος κ Αποστολάκης.    Διαφορετικά λαϊκίζουν και οι δύο .  Και βεβαίως στη περίπτωση αυτή ισχύει η παροιμία ,  δεν χωράνε στην ίδια μασκάλη δύο καρπούζια. Υπέρ ο Δήμαρχος, κατά ο Αντιδήμαρχος.
  • 3. Έχει το πολιτικό ανάστημα ο Δήμαρχος κ Αποστολάκης να ζητήσει τη παραίτηση του Αντιδημάρχου κ Τσακάλη; O Aντιδήμαρχος κ Τσακάλης όταν διαφοροποιείται από το Δήμαρχο κ Αποστολάκη σε ένα τόσο σοβαρό θέμα, πως μπορεί να εξακολουθήσει να ασκεί τα καθήκοντα του;
  • 4.  Οφείλουν όλοι οι Δημοτικοί Σύμβουλοι και οι Δημοτικές παρατάξεις να πάρουν θέση για το θέμα.

AgrinioTimes.gr | Πηγή Ξηρόμερο News