Η 6η Υ.ΠΕ. πως απαντά;

Αγγίζει τα όρια του παραλόγου, αν δεν τα υπερβαίνει, η καταγγελία των Παθολόγων ιατρών του Νοσοκομείου Μεσολογγίου ότι ο αξονικός τομογράφος η άφιξη του οποίου διατυμπανίστηκε, δεν λειτουργεί γιατί δεν έχει πάρει ακόμη πιστοποίηση!!! αλλά δεν υπάρχει ούτε ακτινολόγος γιατρός που να γνωματεύσει αξονικές!!!

Η 6η Υ.ΠΕ. πως απαντά;

Σωκράτης Τσόμπος