8ο εργαστήρι – σεμινάριο από το Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας

8ο εργαστήρι – σεμινάριο με θέμα: Τεχνικές & Ύφος Συγγραφής Νεανικού Μυθιστορήματος,

Το Σάββατο 16/10/2021, Ώρα:19.00 στο Κτίριο Χρυσόγελου.