Α.Σ.Ε.Π.: Μόνο τηλεφωνικά και μέσω email η εξυπηρέτηση των πολιτών

Γνωστοποιείται απο το ΑΣΕΠ ότι, στο πλαίσιο λήψης μέτρων για τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 και κατ’ εφαρμογή της υπ’ αριθ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/133/οικ.20764/7-11-2020 Εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών, η εξυπηρέτηση του κοινού στην Κεντρική Υπηρεσία του ΑΣΕΠ (Πουλίου 6, Αθήνα) και στο Αποκεντρωμένο Τμήμα ΑΣΕΠ Θεσσαλονίκης (Λεωφόρος Γεωργικής Σχολής 65, Θέρμη) θα πραγματοποιείται, μέχρι και την 30η Νοεμβρίου 2020, τηλεφωνικά, ή μέσω e-mail ή και μέσω κατ’ ιδίαν συνάντησης, κατόπιν προηγούμενης συνεννόησης με την αρμόδια Υπηρεσία του ΑΣΕΠ.

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΣΕΠ

ΤΟΜΕΑΣ Τηλέφωνα/Ηλεκτρονική επικοινωνία
ΤΜΗΜΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ Πληροφορίες 213 13 19 100 – Επιλογή 2

Email: [email protected]

ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ Email: [email protected]
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
(εγγραφή νέου μέλους, είσοδος μέλους, μητρώο, ηλεκτρονική αίτηση)
Πληροφορίες 213 13 19 100 – Επιλογή 4
ή
https://www.asep.gr/helpdesk
ΓΙΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ 213 13 19 191

 

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΟ ΤΜΗΜΑ ΑΣΕΠ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Τηλέφωνα/Ηλεκτρονική επικοινωνία
ΓΙΑ ΕΝ ΓΕΝΕΙ  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

&

ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ

2313321200

Email: [email protected]

Επίσης γνωστοποιείται ότι, λόγω εργασιών απολύμανσης που θα πραγματοποιηθούν στο κτίριο της Κεντρικής Υπηρεσίας του ΑΣΕΠ, δεν θα είναι εφικτή η παροχή τεχνικών διευκρινίσεων, σχετικά με τη διαδικασία συμπλήρωσης και υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων και δικαιολογητικών συμμετοχής υποψηφίων στις εν εξελίξει διαγωνιστικές διαδικασίες του ΑΣΕΠ, την Κυριακή 15 Νοεμβρίου 2020.

dikaiologitika.gr