Αγρίνιο – Αποθήκες Παπαπέτρου: «Ουδέν κακόν αμιγές καλού» – Δείτε την απόφαση

Είναι λίγες οι φορές που η φράση, «ουδέν κακόν αμιγές καλού», έχει τόσο πολύ μεγάλο αντίκρισμα στο γεγονός για το οποίο λέγεται, όσο σε αυτή την περίσταση.

Σαν κεραυνός εν αιθρία ήρθε η απόφαση του Περιφερειάρχη Νεκτάριου Φαρμάκη με ΑΔΑ ΨΜ6Υ7Λ6-ΘΓΖ  με τίτλο, «Απόρριψη της Πράξης “Μελέτη για την επισκευή και τον εκσυγχρονισμό του κτιρίου των παλαιών καπναποθηκών Παπαπέτρου στο Αγρίνιο για την δημιουργία Διαχρονικού Μουσείου και Πολιτιστικού Χώρου”» με Κωδικό ΟΠΣ 5092225 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014-2020», με την οποία αποφασίστηκε η μη χρηματοδότησή της, όπως μπορείτε να δείτε παρακάτω.

Η συνολική δημόσια δαπάνη του έργου ήταν 3.697.678,50 ευρώ, και είχε υποβληθεί στο πλαίσιο της πρόσκλησης «Δράσεις για την υλοποίηση των Στρατηγικών βιώσιμης Αστικής ανάπτυξης των πόλεων Πατρέων και Αγρινίου» με αρ. πρωτ 1714 04/05/2020.

  • Ο λόγος ήταν το γεγονός ότι η πρόταση αξιολογήθηκε αρνητικά στο Α’ στάδιο, το οποίο αφορούσε στον έλεγχο της πληρότητας και της επιλεξιμότητας της πρότασης, αφού η προτεινόμενη πράξη δεν ανταποκρινόταν στις δράσεις της πρόσκλησης.

Το συγκεκριμένο έργο όπως αναφέρει η απόφαση αφορούσε στην μελέτη για την επισκευή και τον εκσυγχρονισμό του κτιρίου των παλαιών καπναποθηκών Παπαπέτρου στο Αγρίνιο, με στόχο τη δημιουργία Διαχρονικού Μουσείου και Πολιτιστικού Χώρου, χωρίς όμως να ακολουθεί υποέργο για την κατασκευή.

Δείτε την απόφαση:

Όμως, όπως μας ενημέρωσαν κύκλοι  και της Περιφέρειας, που είναι ο χρηματοδότης του έργου, άλλα και στελέχη του Δήμου Αγρινίου, που είναι ο κύριος του έργου, μετά από συνεννόηση με το υπουργείο Πολιτισμού, στην ιδιοκτησία του οποίου βρίσκεται το κτίριο, η χρηματοδότηση της μελέτης και της κατασκευής του θα έρθει μέσα στους επόμενους μήνες, να «κουμπώσει» στο ΕΣΠΑ 2014 -2020 (που τρέχει αυτή την προγραμματική περίοδο), με το σύστημα «Μελέτη – Κατασκευή», όχι μόνο θα διασφαλίσει τη χρηματοδότησή του, αλλά θα συντομεύσει και το χρόνο της ολοκλήρωσης του.

Το μέγεθος του έργου βέβαια δεν είναι μικρό. Για το λόγο αυτό θα αποτελέσει και «έργο γέφυρα» της τρέχουσας προγραμματικής περιόδου με το επόμενο ΕΣΠΑ 2021-2027 της Περιφέρειας.


Λ. Τηλιγάδας
Φωτογραφία Αρχείου από την επίσκεψη της Λίνας Μενδώνη στις αποθήκες Παπαπέτρου
«Αgrinio365» Media Group | AgrinioTimes.gr – Antenna-Star.gr