Αγρίνιο: Τη Δευτέρα η 5η Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

Τη Δευτέρα 12 Απριλίου 2021 και ώρα 17:00  θα διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη η 5η/2021 Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγρινίου για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κάτωθι θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Καθιέρωση της 11ης Ιουνίου κάθε έτους, επέτειο της απελευθέρωσης του Βραχωρίου από τον τουρκικό ζυγό το 1821, ως δημόσια εορτή τοπικής και ιστορικής σημασίας και ημέρα αργίας για το Αγρίνιο. 

(Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Παπαναστασίου).

 

Συζήτηση επί της ανάρτησης των Δασικών Χαρτών.

(Εισηγητής: Γενικός Γραμματέας κ. Τζιώλης).

 

Αναμόρφωση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος Δήμου Αγρινίου έτους 2021. 

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος και Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Φωτάκης).

 

Επικύρωση απομαγνητοφωνημένων πρακτικών συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου έτους 2020.

(Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου κ. Φαρμάκης).