Αγρίνιο: Τη Δευτέρα η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

Τη Δευτέρα, 29 Μαΐου και ώρα 19:00 θα συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο Αγρινίου στην Οδό Αναστασιάδη 1, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κάτωθι θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 • Επί αιτήσεων πολιτών, υπηρεσιών και φορέων για κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.

(Σχετ.: Η υπ’ αριθμ. 66/2023 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας και η υπ’ αριθμ. 14/2023 απόφαση Κοινότητας Αγρινίου).

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος και Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κ. Σκορδόπουλος).

Για το συγκεκριμένο θέμα ο Πρόεδρος της Κοινότητας Αγρινίου κ. Αντώνιος Τζογάνης συμμετέχει έχοντας δικαίωμα ψήφου (άρθρα 74 και 82 του Ν. 4555/2018 αντίστοιχα).

 • Έγκριση της υπ’ αριθμ. 345/15-5-2023 απόφασης Δημάρχου Αγρινίου.

(Σχετ.: Η υπ’ αριθμ. 65/2023 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας).

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος και Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κ. Σκορδόπουλος).

 • Έγκριση σύναψης και σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Αγρινίου και του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής για την υλοποίηση του έργου: «Δημιουργία δικτύου μονοπατιών και διαδρομών πεζοπορίας στο όρος Παναιτωλικό Δήμου Αγρινίου» και έγκριση πρόσληψης Δασολόγου για την επίβλεψη του έργου. 

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Σκορδόπουλος).

 • Μεταφορά του ταμειακού υπολοίπου του Ιδρύματος Παπαστράτου στον Δήμο Αγρινίου.

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φωτάκης).

 • 4η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού και Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Αγρινίου έτους 2023.

(Σχετ.: Η υπ’ αριθμ. 97/2023 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής).

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος και Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Φωτάκης).

 • Έγκριση της υπ’ αριθμ. 99/2023 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: «Έκθεση εσόδων – εξόδων Α΄ τριμήνου  2023  για  τον έλεγχο υλοποίησης  του  προϋπολογισμού  έτους  2023.»

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος και Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Φωτάκης).

 • Πρόσληψη προσωπικού για αντιμετώπιση κατεπειγουσών  ή εποχιακών ή πρόσκαιρων αναγκών για το έτος 2023, με συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου.

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ζώης).

 • Πρόσληψη προσωπικού για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών ή εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών του Δημοτικού Λαχανόκηπου για το έτος 2023, με σύμβαση ορισμένου χρόνου διάρκειας έως 2 μήνες.

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ζώης).

 • Συμμετοχή του Δήμου Αγρινίου στον θεσμό της παροχής κοινωφελούς εργασίας.

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ζώης).

 • Έγκριση της υπ’ αριθμ. 3/2023 απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. Σχολική Επιτροπή Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αγρινίου με θέμα: «Έγκριση Απολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. Σχολική Επιτροπή Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αγρινίου έτους 2022.»                                                                                                                                                                                         

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος και Πρόεδρος Επιτροπής κ. Ζαρκαβέλης).

 • Έγκριση της υπ’ αριθμ. 5/2023 απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. Σχολική Επιτροπή Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αγρινίου με θέμα: «Έγκριση Απολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. Σχολική Επιτροπή Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αγρινίου έτους 2022.»                                                                                                                                                                                         

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος και Πρόεδρος Επιτροπής κ. Ζαρκαβέλης).

 • Έγκριση μίσθωσης ακινήτου για την  στέγαση του 1ου Νηπιαγωγείου Αγίου Κωνσταντίνου του Δήμου Αγρινίου.

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ζαρκαβέλης).

 • Κατάργηση της θέσης κενωθέντος περιπτέρου και υλοποίηση μετατόπισης υφισταμένου περιπτέρου σε κενωθείσα θέση.

(Σχετ.: Η υπ’ αριθμ. 68/2023 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας και η υπ’ αριθμ. 17/2023 απόφαση Κοινότητας Αγρινίου).

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος και Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κ. Σκορδόπουλος).

Για το συγκεκριμένο θέμα ο Πρόεδρος της Κοινότητας Αγρινίου κ. Αντώνιος Τζογάνης συμμετέχει έχοντας δικαίωμα ψήφου (άρθρα 74 και 82 του Ν. 4555/2018 αντίστοιχα).

 • Επί αιτήσεων πολιτών, υπηρεσιών και φορέων για διάφορα θέματα.

(Σχετ.: Η υπ’ αριθμ. 67/2023 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας και η υπ’ αριθμ. 15/2023 απόφαση Κοινότητας Αγρινίου).

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος και Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κ. Σκορδόπουλος).

Για το συγκεκριμένο θέμα ο Πρόεδρος της Κοινότητας Αγρινίου κ. Αντώνιος Τζογάνης συμμετέχει έχοντας δικαίωμα ψήφου (άρθρα 74 και 82 του Ν. 4555/2018 αντίστοιχα).

 • Δωρεάν παραχώρηση της χρήσης  ακινήτου στην Κοινότητα   Λεπενούς  του Δήμου Αγρινίου στην Πολιτιστική Στέγη Λεπενούς «Παναγία Βλαχέρνα.»

(Σχετ.: Η υπ’ αριθμ. 4/2023 απόφαση Κοινότητας Λεπενούς και η υπ’ αριθμ. 5/2023 απόφαση Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας).

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φωτάκης).

Για το συγκεκριμένο θέμα ο Πρόεδρος της Κοινότητας Λεπενούς κ. Κωνσταντίνος Σταμάτης συμμετέχει έχοντας δικαίωμα ψήφου (άρθρα 74 και 82 του Ν. 4555/2018 αντίστοιχα).

 • Δωρεάν παραχώρηση της χρήσης ακινήτου στην Κοινότητα  Παραβόλας  του Δήμου Αγρινίου στον Αθλητικό Φιλεκπαιδευτικό Πολιτιστικό Σύλλογο Άνω και Κάτω Τραγάνας «Η Τσουκαλάδα.»

(Σχετ.: Η υπ’ αριθμ. 1/2023 απόφαση Κοινότητας Παραβόλας).

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φωτάκης).

Για το συγκεκριμένο θέμα ο Πρόεδρος της Κοινότητας Παραβόλας κ. Διονύσιος Γιαννακάς συμμετέχει έχοντας δικαίωμα ψήφου (άρθρα 74 και 82 του Ν. 4555/2018 αντίστοιχα).

 • Καθορισμός αμοιβής Δικηγόρου.

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φωτάκης).

 • Αντικατάσταση υπεύθυνων κίνησης λογαριασμών ειδικού σκοπού της Τράπεζας Πειραιώς, των Δημοτικών Κοινοτήτων Αγρινίου  και Παραβόλας του Δήμου Αγρινίου.

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φωτάκης).

 • Διαγραφή οφειλών από χρηματικούς καταλόγους μισθωμάτων αστικών ακινήτων. 

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φωτάκης).

 • Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής συμβάσεων που τροποποιήθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 132 του Ν. 4412/2016.

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φωτάκης).

 • Τροποποίηση της  υπ’ αριθμ. 29/2021  απόφασης Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: «Συγκρότηση  επιτροπών παρακολούθησης και παραλαβής συμβάσεων προμηθειών και υπηρεσιών έτους 2021, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 221 του Ν.4412/2016»

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φωτάκης).

 • Έγκριση  του 1ου Α.Π.Ε., τακτοποιητικού με υπέρβαση αναθεώρησης, και της 1ης Σ.Σ. του έργου:   «Επέκταση δικτύων δημοτικού φωτισμού και αποκατάσταση / αναβάθμιση παλαιών και κατεστραμμένων δικτύων ιστών φωτισμού  (Γ’ φάση)» και ανάκληση της υπ’ αριθμ. 80/2023 σχετικής απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου. 

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Σκορδόπουλος).

 • Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε (τακτοποιητικός) και του 1ου Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε. του έργου: «Ενεργειακή αναβάθμιση δημοτικού φωτισμού και εγκατάσταση συστήματος κεντρικής διαχείρισης ηλεκτροφωτισμού Δήμου Αγρινίου.» 

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Σκορδόπουλος).

 • Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. (τακτοποιητικός),  με υπέρβαση λόγω αύξησης αναθεώρησης, του έργου: «Άρση επικινδυνότητας και αντικατάσταση εναερίων δικτύων (Λεπενούς, Παναιτωλίου, Καινουργίου).»

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Σκορδόπουλος).

 • Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. (τακτοποιητικός με υπέρβαση αναθεώρησης) και της 1ης Σ.Σ.  του έργου:   «Τεχνικά έργα διευθέτησης σε τμήμα του ρέματος Λυκοραχίτη (δυτικός κλάδος Δύο Ρέματα).»

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Σκορδόπουλος).

 • Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. του έργου:  «Αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκλήθηκαν από την θεομηνία της 16ης Οκτωβρίου 2021 στις Δ.Ε. Αγρινίου – Στράτου – Μακρυνείας – Αρακύνθου – Αγγελοκάστρου.»     

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Σκορδόπουλος).

 • Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. του έργου:  «Αποκατάσταση δημοτικού οδικού δικτύου Δήμου Αγρινίου.»

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Σκορδόπουλος).

 • Έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. (τακτοποιητικός με υπέρβαση αναθεώρησης) και της 1ης Σ.Σ.  του έργου:   «Ανέγερση 7ου Γυμνασίου Αγρινίου» με κωδικό MIS 5032931.

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Σκορδόπουλος).

 • Έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. (τακτοποιητικός με υπέρβαση αναθεώρησης) και της 1ης Σ.Σ.  του έργου:  «Ενεργειακή αναβάθμιση Δημαρχείου Αγρινίου» με κωδικό MIS 5056324.

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Σκορδόπουλος).

 • Έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. (υπερβατικός λόγω αναθεώρησης) του έργου:  «Ανακατασκευή γηπέδου ποδοσφαίρου Αγίου Ιωάννη Ρηγανά Δήμου Αγρινίου.»

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Σκορδόπουλος).

 • Έγκριση του  2ου Α.Π.Ε. (τακτοποιητικός) και του 1ου Π.Κ.Τ.Ν.Μ. του έργου:  «Ανάπλαση περιοχής Αγ. Ιωάννη Ρηγανά με κατασκευή δικτύου πεζοδρόμων και ποδηλατόδρομου» με κωδικό MIS 5066889.

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Σκορδόπουλος).

 • Έγκριση του 3ουΑ.Π.Ε. (τακτοποιητικός), με υπέρβαση της αναθεώρησης, και της 1ης  Σ.Σ. του έργου: «Συντηρήσεις σχολικών κτιρίων Δήμου Αγρινίου 2020.» 

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Σκορδόπουλος).

 • Έγκριση της 1ης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Ενεργειακή αναβάθμιση 11ου και 17ου Δημοτικών Σχολείων και 11ου Νηπιαγωγείου Δήμου Αγρινίου», MIS 5056325.

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Σκορδόπουλος).

 • Έγκριση της 1ης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Ενεργειακή αναβάθμιση σχολικού συγκροτήματος 2ου & 6ου Γυμνασίου και 3ου Λυκείου Αγρινίου.»

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Σκορδόπουλος).

 • Έγκριση της 1ης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου:  «Ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίου Επιμελητηρίου  Αιτωλοακαρνανίας.»

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Σκορδόπουλος).

 • Έγκριση παράτασης προθεσμίας για την σύνταξη της μελέτης εφαρμογής με τίτλο: «Σύνταξη Μελέτης Ενεργειακής Αναβάθμισης του Σχολικού Συγκροτήματος πρώην Πολυδύναμου Σχολείου Μέσης Εκπαίδευσης «ΠΟΣΜΕ» Αγρινίου.»

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Σκορδόπουλος).

 • Εξέταση ενστάσεων κατά της υπ’ αριθμ. 79/2022 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα:  «Άρση και επανεπιβολή ρυμοτομίας στο Ο.Τ. 8 (Πλατεία), στο Ο.Τ. πράσινο (μεταξύ του Ο.Τ. 4, Ο.Τ. 5 και Ο.Τ. 9) και στο Ο.Τ. 9 καθώς και των οδών που τα περιβάλλουν του ρυμοτομικού σχεδίου Αγίου Κωνσταντίνου του Δήμου Αγρινίου.»

(Σχετ.: Η υπ’ αριθμ. 63/2023 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας).

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος και Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κ. Σκορδόπουλος).

 • Τροποποίηση υψομετρικής μελέτης μεταξύ του Ο.Τ.932 και Ο.Τ. 935 του σχεδίου πόλης Αγρινίου.

(Σχετ.: Η υπ’ αριθμ. 64/2023 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας).

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος και Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κ. Σκορδόπουλος).

 • Έγκριση καθορισμού τιμής μονάδας για προσκύρωση οικοπεδικών τμημάτων ιδιοκτησίας Δήμου Αγρινίου στην ιδιοκτησία με κτηματολογικό αριθμό 040605 εντός του Ο.Τ. Γ1308 του σχεδίου πόλης Αγρινίου, όπως προκύπτει από την 11/2013 πράξη προσκύρωσης, επί αιτήσεως Δημητρίου Δημάκη.

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Σκορδόπουλος).

 • Έγκριση καθορισμού τιμής μονάδας για προσκύρωση καταργούμενων κοινόχρηστων εδαφικών τμημάτων στην ιδιοκτησία με κτηματολογικό αριθμό 030537 εντός του Ο.Τ. Γ405 του σχεδίου πόλης Αγρινίου, όπως προκύπτει από την 35/2006 πράξη προσκύρωσης, επί αιτήσεως Κωνσταντίνου Παπαδήμα.

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Σκορδόπουλος).

 • Έγκριση καθορισμού τιμής μονάδας για προσκύρωση καταργούμενου κοινόχρηστου εδαφικού τμήματος σε όμορη ιδιοκτησία στο Ο.Τ. 215Α ρυμοτομικού σχεδίου Αγρινίου όπως προκύπτει από την 2/2018 πράξη προσκύρωσης, επί αιτήσεως Κωνσταντίνου Ρόκου.  

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Σκορδόπουλος).

 

Διαβάστε επίσης: Αγρίνιο: 24χρονος συνελήφθη για χασίς