Αγρίνιο: Διενέργεια Rapid Tests Covid-19 την Παρασκευή στο Ε.Ε.Ε.ΕΚ. και στο ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.Λ.

Στο πλαίσιο των δειγματοληπτικών ελέγχων του Ε.Ο.Δ.Υ. και λόγω αναγκαιότητας οι Κ.ΟΜ.Υ. Αγρινίου θα διενεργήσουν Rapid Test Covid-19 την Παρασκευή 12/11 στη Νεάπολη, στο Εργαστήριο Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και στο Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο – Λύκειο Αγρινίου, από 10:30 έως 14:30.

Για το λόγο αυτό η προγραμματισμένη δειγματοληψία στο Κοινοτικό κατάστημα Αγ. Κων/νου, Δ. Αγρινίου, θα πραγματοποιηθεί από 8:30 έως 10:00.

«Ευχαριστούμε τις Δ/νσεις των δύο σχολικών μονάδων, καθώς και το σχολικό νοσηλευτή για το ενδιαφέρον και τη συνεργασία τους», αναφέρει η επόπτρια ιατρός των Κ.ΟΜ.Υ. Αγρινίου Μαρία Τικιστιρμά.