Αγρίνιο: Εκδήλωση για τον «Διασυνοριακό Διαγωνισμό Καινοτομίας στην Πολιτιστική Βιομηχανία»